Hier zie je het plaatsen van een rieten dak, ambachswerk 

zoals de daken van la douve aux d'Agneaux